Majstrovstvá kraja v orientačnom behu

Dňa 7.5. sa v Nitre uskutočnili Majstrovstvá kraja v orientačnom behu. Naši žiaci - Marek Kováč, Jakub Šášik, Andrej Šima a Jakub Laca sa v súťaži družstiev umiestnili na skvelom 2.mieste. V súťaži jednotlivcov zvíťazil Marek Kováč a Jakub Šášik sa umiestnil na 5.mieste, čím si obaja zabezpečili postup na dvojdňové Majstrovstvá Slovenska, kde okrem súťaže jednotlivcov, budú súťažiť aj v zmiešaných štafetách. Všetkým blahoželáme a postupujúcim držíme päste v celoslovenskom kole!

Šk. výlet - Banská Štiavnica a okolie

Žiaci 5. ročníka sa v dňoch 25. 4. – 26. 4. 2019 vybrali na výlet do Banskej Štiavnice. V prvý deň výletu navštívili Starý a Nový zámok, kde okrem iného vypracovávali pracovné listy a najlepší boli ocenení spomienkovými predmetmi. V Banskom múzeu v prírode v ochranných odevoch a prilbách absolvovali prehliadku bane Bartolomej. Večer sa vybrali na prechádzku k tajchu Klinger, ktorý sa nachádza priamo nad Banskou Štiavnicou.

Na druhý deň od tajchu Počúvadlo vystúpili na vrch Sitno, kde sa občerstvili na chate U Mateja a poobede absolvovali prehliadku poľovníckeho kaštieľa Svätý Anton.

Síce unavení, ale plní zážitkov a nových poznatkov sa šťastne vrátili domov.

Slávik Slovenska 2019 - školské kolo

10. 4. 2019 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. V prvej kategórii sa umiestnili na 3. mieste Kamila Straňáková z III. A, Damián Hraška z III. C , na 2. mieste Lea Juhásová z III. C, na 1. mieste Lara Mochnaľová z II. A. V druhej kategórii získal 3. miesto Zaim Koxhaj zo IV. B, 2. miesto Andronika Gáliková z V. B, 1. miesto Natália Garčárová z V. B. Víťazom srdečne gratulujeme!

 

Projekt sebadôvery Dove

Dove projekt sebadovery5. 4. 2019 sa žiačky VIII. C zapojili do projektu sebadôvery Dove, ktorý pomáha mladým ľuďom vo veku 11 - 15 rokov, aby si verili, boli spokojní sami so sebou, uvedomili si, akí sú jedineční a skvelí. 

Projekt je celosvetový a vznikol so zámerom pomáhať nám, pedagógom, s výchovným procesom v tomto citlivom veku.

Veríme, že žiaci ocenili informácie, ktoré im poskytli lektori projektu a workshop im dal cenné informácie využiteľné v ich bežnom živote.

Návšteva v Energolande

28. 3. 2019 žiaci I. D - IV. D navštívili Mochovce, kde sa dozvedeli zaujímavosti  o výrobe elektriny. Vyskúšali si tepelné zrkadlo, na Energorace  si zmerali sily na interaktívnej podlahe, v 3D kine  si nenechali ujsť zážitok od Veľkého tresku až po budúcnosť,  mali možnosť cestovať trenažérom motorky z minulosti do budúcnosti a otestovať si svoje vedomosti. Tí odvážni vyskúšali pôsobenie statickej elektriny.

 

 

Strana 1 z 10