Karneval 2019 v ŠKD

Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Sú symbolom veselosti a zábavy. Aj deti v ŠKD z I., II., III., V., VI., VIII., X., XI. a Xll. oddelenia sa chceli zabaviť a zatancovať si. Na sebe mali masky od výmyslu sveta, že ich ani pani vychovávateľky nespoznali. A karneval mohol začať. Pani vychovávateľky sa prezliekli tiež a spolu s deťmi v telocvični roztočili diskotéku.

5. 3. 2019 prežili deti v škole v Janíkovciach tiež veselý deň. Po vyučovaní, ktoré sa realizovalo v maskách, sa deti z XIII. oddelenia ŠKD a krúžku Šikovné ruky previezli autobusom na ZŠ, Fatranská. Tam sa zabavili s kamarátmi z ostatných oddelení na karnevalovej diskotéke. Všetkým masky veľmi pristali.

 

Okresné kolo DEJ OL

Dňa 14. 2. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády v priestoroch Základnej školy Benková v Nitre. Okresného kola sa zúčastnili žiaci:

9. ročníka: Zumka Nguyen - 2 . m., Ivana Zátopková - 3. m.

8. ročníka: Petra Horváthová - 1. m., Tatiana Šubová - 12. m.

7. ročníka: Šimon Šebo - 21. m., Oliver Sviatko - 30. m.

6. ročníka: Tamara Kasanová - 11. m., Ella Juliniová - 13. m.

Petra Horváthová a Zumka Nguyen, ktoré skončili na skvelom 1. a 2. mieste, postupujú do krajského kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutoční dňa 21.3.2019 na Spojenej katolíckej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach.

Ďakujeme žiakom za výbornú reprezentáciu školy v náročnej súťaži a záujem o dejepis, ako aj p. uč. PhDr. J. Blahovi, ktorý žiakov pripravoval.

Okresné kolo BIO OL C

V utorok 12. februára 2019 sa na pôde našej školy uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C určenej pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a 3. a 4. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom.

Našu školu úspešne reprezentovali dve žiačky ôsmeho ročníka. Na 7. mieste sa umiestnila Minh Hang Nguyen z VIII. B a na 1. mieste sa umiestnila Ema Alica Blažiová z VIII. A, ktorá bude okres Nitra reprezentovať na krajskom kole dňa 23. marca 2019 na Spojenej škole v Nitre.

Dievčatám gratulujeme a Emke držíme palce.

Cvičenie v prírode

Posledný februárový štvrtok 21. 2. 2019 využili deti z II. oddelenia ŠKD na pobyt v prírode a cvičenie na preliezkach. Chôdza po kladine, skákanie z pníčka na pníček a visenie na hrazdičkách bola pre nich zábava.

 

Strana 1 z 8