UVOD Slider

E-Žiacka knižka

ico izk

Alf

alf

e-strava

e strava

Dotácia na stravu

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vážení žiadatelia,

 

vzhľadom na skutočnosť, že niektorí zriaďovatelia škôl a rodičia z dôvodu dovolenkového obdobia nestihli zareagovať na zmeny v poskytovaní dotácií na stravu a podklady k poskytnutiu dotácie nestihli predložiť v zákonom stanovenom termíne (do 10.08.2021), rozhodli sme sa im vyjsť v ústrety a umožniť zriaďovateľom dodatočne doplniť oprávnené deti. Zriaďovateľ má ešte možnosť predložiť zmenový zoznam na úrad (doplniť deti v HN, ŽM, bez zvýšeného daňového bonusu) najneskôr v termíne do 10.09.2021, pričom deti doplnené v tomto termíne, budú mať nárok na dotáciu na stravu od mesiaca september 2021.

 

Zároveň uvádzame, že nakoľko dotácia na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 bola už zriaďovateľom preddavkovo poskytnutá, dodatočne dohlásené deti, bude musieť zriaďovateľ finančne vykryť z nevyčerpanej dotácie za predchádzajúce obdobie, resp. z vlastného rozpočtu, avšak uvedené mu bude doplatené pri zúčtovaní dotácie za rozpočtový rok 2021. Informácie v tejto veci sú zverejnené aj na webovom sídle ústredia: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

 

Taktiež uvádzame, že stále platí povinnosť žiadateľa mesačne aktualizovať zoznamy oprávnených detí (nové deti v HN alebo ŽM a aj deti v poslednom ročníku materskej školy, ktoré dovŕšili 6 rokov veku nahlásiť „úbytok“ dieťaťa a deti v základnej škole, ktoré dovŕšili 15 rokov veku nahlásiť  „prírastok“ dieťaťa).  Žiadateľ je povinný zmeny, ktoré majú vplyv pre výpočet sumy dotácie úradu oznámiť do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.

 

Zriaďovateľom odporúčame zmeny v oprávnených deťoch uvádzať na tlačive – zoznam oprávnených detí na poskytnutie dotácie (pri dieťati, pri ktorom nastala zmena uviesť „prírastok“, resp. „+“ alebo „úbytok“, resp. „-“).

Dotácie na stravu od 01.08.2021

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžeme odmietnuť nastavením svojho prehliadača.