UVOD Slider

E-Žiacka knižka

ico izk

Alf

alf

e-strava

e strava

Informácie k nástupu žiakov 1. 6. 2020

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

 Nástup do školy: 

 • Prvý deň pri vstupe do budovy odovzdá žiak vyhlásenie rodiča/zákonného zástupcu o bezinfekčnosti domáceho prostredia a bude mu odmeraná teplota a dezinfikované ruky. Zákonný zástupca musí počkať na prevzatie žiaka učiteľom. Žiak, ktorý bude mať zvýšenú teplotu odíde v sprievode zákonného zástupcu domov a vyučovania sa nemôže zúčastniť.
 • V prípade, že žiak bude chýbať v škole tri dni, opäť prinesie vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha) 
 • Vstup do budovy bude organizovaný tromi vchodmi v čase od 7.30 do 8.30. (dva vchody spredu, jeden zo zadu)
 • Žiaci prídu s rúškami na tvári so svojimi zákonnými zástupcami. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa aj náhradné rúško a jednorazové papierové utierky.
 • Vstup rodičov do budovy je zakázaný!
 • Vo vstupnom vestibule si každý žiak vyzuje topánky a prezuje sa do prezuviek, topánky si vloží do vrecka na prezuvky a zoberie si ich so sebou do triedy.
 • Odíde do svojej triedy (skupiny), kde si môže rúško zložiť. Žiak má v taške rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška). Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy (okrem svojej skupiny) v interných a externých priestoroch školy.
 • Žiak nebude svojvoľne opúšťať triedu, prestávku bude tráviť vo svojej triede.
 • Pred presunom na obed si žiaci dôkladne umyjú ruky. Na obed sa presúvajú podľa harmonogramu. 

Úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa: 

 • Žiaci 1. – 4. ročníka budú mať 4 hodiny (8.00 – 11.40), žiaci 5. ročníka tri dni 5 hodín (8.00 – 12.30), dva dni 4 hodiny (8.00 – 11.40). Tí žiaci, ktorí nebudú prihlásení na obedy ani do ŠKD, odchádzajú hneď po vyučovaní domov.
 • Na obed pôjdu žiaci podľa vopred pripraveného harmonogramu.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľky školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Ročníky 6. – 9. pokračujú v online vzdelávaní.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že spolu to zvládneme.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti - RODIČ

mini_bannery

Informácie k nástupu žiakov 1. 6. 2020

Úprava prevádzky a výchovno-vzdelávacieh...
Informácie k nástupu žiakov 1. 6. 2020

Voľné pracovné miesta

Základná škola, Fatranská 14, Nitra pri...
Voľné pracovné miesta

DETI, TAK KTORÁ JE TÁ VAŠA?

DETI, TAK KTORÁ JE TÁ VAŠA?

Aj počas korony sa našej škole darí

1) https://www.krajskakniznicanitra.sk/i...
Aj počas korony sa našej škole darí
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžeme odmietnuť nastavením svojho prehliadača.