Váž. stravníci

Posledný deň na odhlásenie zo stravy

na mesiac jún 2019 bude 21.06.2019

Žiadam Vás o dodržanie termínu / z dôvodu
vyčerpania potrav. zásob/

Ďakujem za pochopenie ved. ŠJ

V Nitre 17.06.2019