Odhlasovať zo stravy bude možné do 16.12.2019

Prerušenie vyučovania do odvolania

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ v zmysle § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení 

prerušujeme  vyučovanie od 30. 3. 2020 do odvolania.

 

https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf

Zároveň naďalej vyzývame všetkých rodičov a žiakov, aby dodržiavali všetky karanténne opatrenia, zvýšenú hygienu a obmedzili sociálne kontakty.  Aby ste sledovali v IZK, príp. na stránke školy pokyny vedenia školy, v IZK pokyny vyučujúcich, zadané domáce úlohy.
Žiakov žiadame, aby sa venovali individuálnemu štúdiu. O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať priebežne.

2 % (za 2019)

Dávajte si pozor !

Darujte 2% správne. Nenechajte vaše dane prepadnúť kvôli zbytočnej chybe. Vaše 2% pomôžu zlepšiť edukačný proces na našej škole. Podporte náš 2%. Veríme v silu pomoci.
Dávame, aj dostávame.

https://www.nadaciapontis.sk/novinky/ako-ovplyvni-moznost-poukazat-2-situacia-s-koronavirusom/?fbclid=IwAR1uu3HtRquNPo--HmCi7d_k3qe7ZPyJm5t6e5SAn1t3fq2nqFCqRpL1_vo

Čakalo na ne nové detské ihrisko, tematicky namaľované dvere učební, novo zrekonštruované WC, niekde interaktívne tabule, niekde biele, vymaľované toalety či nábytok v triedach a telocvični. Niektoré z týchto vecí sme mohli zrealizovať aj vďaka Vám a Vášmu príspevku v rámci 2 % z daní.

Preto, budeme radi, ak aj tento rok pomôžete. Tlačivo bude k dispozícii u tr. uč. a taktiež na tomto mieste alebo stiahnuť TU.

ĎAKUJEME!!! Vedenie školy