Odhlasovať zo stravy bude možné do 16.12.2019

Organizácia a podmieny výchovy a vzdelávania v ZŠ Fatranská 14, Nitra od 1. septembra 2020

 
 
http://www.uvzsr.sk/ - aktualizácia platná od 2. 9. 2020: kto má povinnosť nosiť rúška a kto má výnimku 
 
 
 
 
 
 
 
 

OZNAM

Vážení rodičia, v súčasnosti by už malo byť telefonické spojenie v poriadku.

P. tajomníčka: 037/658 6046.

ŠJ: 037/733 4280

Ďakujeme za trpezlivosť.

Stravovanie 2020/2021

Vážení rodičia, chceli by sme Vám v čase dovoleniek a prázdnin len pripomenúť termín na platbu stravného na september 2020, aby sme sa vyhli problémom s neuhradenou stravou.
Termín na uhradenie 1. splátky je od 1. 8 – 20. 8. 2020.  /1.stupeň: 35,20 Eur, 2. stupeň: 37 Eur/
Nárok na stravu od 3. 9. 2020 bude mať len ten stravník, kt. odovzdal vyplnenú prihlášku na stravu a bude mať uhradenú platbu do 20. 8. 2020.

Nakoľko by sa mali obedy zadarmo zrušiť k 1. 1. 2021, vznikajú otázky k platbe stravného na šk. rok 2020/2021. Chceli by sme Vás informovať, že platby na stravu zostávajú zatiaľ nezmenené podľa rozpisu.

Žiadame Vás, aby ste neplatili stravu na celý rok dopredu, maximálne môžete uhradiť 1. a 2. splátku /september - december/

Ak nastane zmena, budeme Vás informovať.

Prajeme pekný zvyšok prázdnin.

Školská jedáleň