Pravidelne organizujeme na našej škole zber papiera a obalov z plastových fliaš. Naši žiaci sa pod vedením skúsených pedagogičiek venujú aj čisteniu zoborských chodníkov.

 

Naše projekty:

Sme zapojení do projektu Zdravá škola a v rámci jeho aktivít žiaci dvakrát týždenne dostávjú ovocie a raz šťavu. Momentálne sa pripravujeme aj na vstup do mliečneho programu.

Pozornosť venujeme protidrogovej výchove. Žiakov vedieme k úcte k zdraviu a k životu, k humánnosti v správaní sa navzájom, k rešpektovaniu ľudských práv.

Na prvom stupni realizujeme projekt bezpečná škola, kde sa žiaci naučia okrem iného aj pravidlám cestnej premávky.

 

Záujmové útvary:

Záujmových útvarov je na našej škole neúrekom a sú rozličného zamerania - rozvíjajú vo voľnom čase športové zručnosti, umelecké nadanie, jazykové i matematické danosti či počítačovú gramotnosť. Za všetky snáď treba spomenúť folklórny súbor Fatranček, ktorý už dlhé roky šíri dobré meno našej školy.

Online beseda so spisovateľom Danielom Hevierom

12. 11. 2020 sa žiaci III. A online spojili so významným slovenským spisovateľom Danielom Hevierom. V úvode im porozprával o svojom detstve, o tom, aké to bolo, keď bol tretiak on. Deti mali pripravené množstvo otázok, na ktoré im pán spisovateľ ochotne odpovedal. Hovoril o tom, ako začal písať knihy, ako dlho mu trvá napísať knihu, čo ho inšpiruje pri práci ale aj koľko zarába, koľko má detí, aká je jeho obľúbená farba, ... Poradil deťom, ktoré sa snažia tvoriť, písať, vymýšľať. Na záver deťom dokonca zarepoval svoju báseň. Čas, ktorý strávili s D. Hevierom bol veľmi príjemný a pre všetky deti nezabudnuteľný.

Krst prvákov 2019

Exkurzia Viedeň - 2019

V stredu, 16. 10. 2019 sa žiaci 8. A, B a C zúčastnili tradičnej poznávacej exkurzie do Viedne.

Navštívili Zámok Schönbrunn  s prekrásnymi záhradami a historické centrum mesta s jeho majestátnymi sochami, skvostnými  kultúrnymi budovami a budovami politických inštitúcií. Žiaci si pozorne prezreli Prírodovedné múzeum s rozsiahlymi zbierkami archeologických vykopávok, minerálov a ďalších zaujímavých exponátov, Hofburg s historicko-architektonickými skvostami, Národnú knižnicu, stajne Španielskej jazdeckej školy, hrobky HabsburgovcovViedenskú operuDóm sv. Štefana, ktorý každého očaril svojou krásou a impozantnosťou.   

Prechádzka viedenskými romantickými stredovekými uličkami s fiakrami uprostred davu ľudí hovoriacich mnohými jazykmi, bola zavŕšením návštevy tohto čarovného historického a zároveň moderného európskeho multikultúrneho veľkomesta.

Beseda - včelárstvo

16. 10. 2019 nás navštívil včelár pán Anton Raus. Žiakom 6. ročníka priblížil včelárstvo priam na dotyk. Mali možnosť vidieť úľ z vnútra aj z vonku, privoňať si k včeliemu plástu aj ochutnať med a peľ. Veľmi ich zaujali aj živé včeličky - robotnice, ktoré im priniesol ukázať. Taktiež im porozprával o živote včiel, o práci včelára ako aj o problémoch, s ktorými sa často v poslednom období, z dôvodu globálneho otepľovania, stretáva. Mali si možnosť vyskúšať ochranný odev včelára i pomôcky s ktorými pracuje. Žiaci boli nadšení, veľa sa pýtali a aj sa veľa dozvedeli.

Touto cestou ešte raz veľmi pekne ďakujeme "ujovi včelárovi", ako ho vraj ľudia nazývajú, za prínosnú besedu o včelách a včelárstve.

Podkategórie