Pravidelne organizujeme na našej škole zber papiera a obalov z plastových fliaš. Naši žiaci sa pod vedením skúsených pedagogičiek venujú aj čisteniu zoborských chodníkov.

 

Naše projekty:

Sme zapojení do projektu Zdravá škola a v rámci jeho aktivít žiaci dvakrát týždenne dostávjú ovocie a raz šťavu. Momentálne sa pripravujeme aj na vstup do mliečneho programu.

Pozornosť venujeme protidrogovej výchove. Žiakov vedieme k úcte k zdraviu a k životu, k humánnosti v správaní sa navzájom, k rešpektovaniu ľudských práv.

Na prvom stupni realizujeme projekt bezpečná škola, kde sa žiaci naučia okrem iného aj pravidlám cestnej premávky.

 

Záujmové útvary:

Záujmových útvarov je na našej škole neúrekom a sú rozličného zamerania - rozvíjajú vo voľnom čase športové zručnosti, umelecké nadanie, jazykové i matematické danosti či počítačovú gramotnosť. Za všetky snáď treba spomenúť folklórny súbor Fatranček, ktorý už dlhé roky šíri dobré meno našej školy.

Exkurzia - Demänovská jaskyňa

27. 9. 2016 sa 41 žiakov vydalo po potulkách Demänovskej jaskyne.  Počas priehliadky mali možnosť vidieť úžasnú kvapľovú výzdobu, vysoké dómy a riečku Demänovku, ktorá pretekala podzemím. Neskôr sa presunuli do Banskej Bystrice, kde absolvovali prehliadku múzea s výborným lektorským výkladom a krátkym filmom. 

Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a zanechala v nich hlboké zážitky.

Hľadáme nových olympionikov

 
 
 
 
 
10. 9. 2016 v sobotu sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže "Hľadáme nových olympionikov".
V behu na 1000 m našu školu reprezentoval Adam Mehager zo 7. B.
Vybojoval krásne 11. miesto a utvoril si osobný rekord 3:24,72.

Podkategórie