Pravidelne organizujeme na našej škole zber papiera a obalov z plastových fliaš. Naši žiaci sa pod vedením skúsených pedagogičiek venujú aj čisteniu zoborských chodníkov.

 

Naše projekty:

Sme zapojení do projektu Zdravá škola a v rámci jeho aktivít žiaci dvakrát týždenne dostávjú ovocie a raz šťavu. Momentálne sa pripravujeme aj na vstup do mliečneho programu.

Pozornosť venujeme protidrogovej výchove. Žiakov vedieme k úcte k zdraviu a k životu, k humánnosti v správaní sa navzájom, k rešpektovaniu ľudských práv.

Na prvom stupni realizujeme projekt bezpečná škola, kde sa žiaci naučia okrem iného aj pravidlám cestnej premávky.

 

Záujmové útvary:

Záujmových útvarov je na našej škole neúrekom a sú rozličného zamerania - rozvíjajú vo voľnom čase športové zručnosti, umelecké nadanie, jazykové i matematické danosti či počítačovú gramotnosť. Za všetky snáď treba spomenúť folklórny súbor Fatranček, ktorý už dlhé roky šíri dobré meno našej školy.

Jabĺčkový deň v II.A

Deti v II.A si 12. 10. 2016 pripravili jabĺčkový deň. Jablká neboli len na desiatu, ale aj na matematike a slovenskom jazyku. Bolo to príjemné spestrenie vyučovania, pri ktorom sa dozvedeli o zdravej výžive. A hlavne, v sychravom počasí si doplnili potrebné vitamíny.

DSCN4980

Exkurzia - Vlkolínec, Demänovská dolina

Dňa 7.10.2016 sa žiaci VI. ročníkov zúčastnili školskej exkurzie do Vlkolínca a Demänovskej doliny.  Vo Vlkolínci si žiaci vypočuli zaujímavé informácie o spôsobe života ľudí v minulosti a prezreli si skanzen. V Demänovskej doline navštívili Demänovskú jaskyňu Slobody.
Exkurzia sa vydarila a žiaci boli spokojní.

Ďalšie fotografie nájdete v našej fotogalérii: TU

Kultúrno-historická exkurzia - Mikulčice

Žiaci 7. A a 7. B v piatok 7. októbra 2016 v sprievode pani učiteliek Macharovej, Alexyovej a Mihálikovej nasadli do autobusu a hor sa do Mikulčíc na Morave.

Najskôr navštívili tamojšiu partnerskú základnú školu, kde im pani zástupkyňa predstavila jednotlivé triedy. Od jedenástej ich čakal bohatý program v archeoparku Slovanské hradište v Mikulčiciach. Deti najskôr videli hodinové vystúpenie skupiny Zayferus, ktorá ochraňuje a cvičí dravé vtáky. Mohli sledovať útok sokola na svoju korisť, nad hlavami im krúžili orol i sup. V archeoparku ich čakalo posedenie s archeológom. Spolu s ním si vyskúšali činnosti spojené s archeológiou.
Potom vystúpili na vyhliadkovú vežu a so sprievodcom si prezreli expozíciu.

Plní zážitkov sa o šiestej vrátili do Nitry.​

Ďalšie fotografie nájdete v našej fotogalérii: TU

Po stopách histórie

22. 9. 2016 žiaci III. A a III. B absolvovali exkurziu, ktorej cieľom bola prehliadka Parku miniatúr v obci Podolie a  návšteva pamätnej izby Ľ. Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou. Cieľ exkurzie - priblíženie histórie nášho národa - bol splnený nielen exponátmi, ale i citlivým, veku primeraným výkladom sprievodcov. Exkurzia bola zároveň doplnkom učiva tretieho ročníka predmetov vlastivedy a slovenského jazyka.

DSC09106

 

Exkurzia - Viedeň

Vo štvrtok  29. 9. 2016 sa žiaci 8. A, B a C zúčastnili tradičnej poznávacej exkurzie do Viedne.
Za nádherného  slnečného počasia si  prezreli historické centrum mesta, uvideli skvostné kultúrne budovy a budovy politických inštitúcií ako Parlament, Radnica, Hradné divadlo, Prírodovedné múzeum s rozsiahlymi zbierkami archeologických vykopávok, minerálov a ďalších zaujímavých exponátov, Hofburg s historicko-architektonickými skvostami, Národná knižnica, stajne Španielskej jazdeckej školy, hrobky HabsburgovcovDóm sv. Štefana, ktorý každého očaril svojou impozantnosťou a mystikou.   
Prechádzka  viedenskými romantickými stredovekými  uličkami bola príjemným zavŕšením návštevy mesta, ktoré v roku 2001 bolo právom  zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Ďalšie fotky nájdete v našej fotogalérii: TU

Podkategórie