Pravidelne organizujeme na našej škole zber papiera a obalov z plastových fliaš. Naši žiaci sa pod vedením skúsených pedagogičiek venujú aj čisteniu zoborských chodníkov.

 

Naše projekty:

Sme zapojení do projektu Zdravá škola a v rámci jeho aktivít žiaci dvakrát týždenne dostávjú ovocie a raz šťavu. Momentálne sa pripravujeme aj na vstup do mliečneho programu.

Pozornosť venujeme protidrogovej výchove. Žiakov vedieme k úcte k zdraviu a k životu, k humánnosti v správaní sa navzájom, k rešpektovaniu ľudských práv.

Na prvom stupni realizujeme projekt bezpečná škola, kde sa žiaci naučia okrem iného aj pravidlám cestnej premávky.

 

Záujmové útvary:

Záujmových útvarov je na našej škole neúrekom a sú rozličného zamerania - rozvíjajú vo voľnom čase športové zručnosti, umelecké nadanie, jazykové i matematické danosti či počítačovú gramotnosť. Za všetky snáď treba spomenúť folklórny súbor Fatranček, ktorý už dlhé roky šíri dobré meno našej školy.

Mikulášsky deň

Pod okienkom z večera, 
ktosi ťuká - nazerá.
Biela brada až po pás, 
jaj veď je to Mikuláš!  

Vďaka p. uč. Takáčovi a skvelým deviatakom si žiaci našej školy užili krásny deň. Vďaka spevu či hre na gitare vytvorili v triedach, po chodbách, kabinetoch, medzi p. kuchárkami, administratívou a p. upratovačkami úžasnú atmosféru.... 

ĎAKUJEME!!!

"Na štarte mužnosti", "Čas premien" 2018/2019

logo
6. 12. 2018 sa siedmačky a siedmaci zúčastnili besied s pani lektorkou z MP promotion, s.r.o.
Beseda na tému "Čas premien" venovala dievčatám. Má na škole mnohoročnú tradíciu. Cieľom besedy bolo umožniť pochopiť dievčatám fyzické a psychické zmeny, ktorými prechádzajú alebo budú prechádzať. Pomôcť dievčatám nahliadnuť do tajov dospievania, správnej intímnej hygieny a prevencii gynekologických ochorení. Pri rozhovore s lektorkou zistili, že dospievanie nie je prechádzka ružovou záhradou, ale je to úžasná cesta.
Chlapci sa zúčastnili prednášky „ Na štarte mužnosti“, zoznámili sa s fyzickými a psychickými zmenami, ktoré ich čakajú. Pani lektorka ich oboznámila aj so zásadami správnej hygieny a výživy v období dospievania.
Prednášky boli veľmi poučné a sú súčasťou výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
Pani lektorke ďakujeme.

Slovák s francúzskym srdcom, Francúz so slovenským srdcom

Žiaci francúzskeho gymnázia Spojenej školy na Slančíkovej 2 od septembra usilovne pripravovali vernisáž o generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi s podtitulom Slovák s francúzskym srdcom, Francúz so slovenským srdcom.

Okrem žiakov 9. A našej školy a iných škôl sa ho zúčastnili aj politickí predstavitelia a francúzsky atašé. S obdivom sme sledovali program a projektové výstupy žiakov. Podarilo sa im úžasne spracovať jeho život a obdobie 1. svetovej vojny. Ďakujeme za pozvanie, sme radi, že sme boli pritom.

 

Deň otvorených dverí na AÚ SAV

7. novembra 2018 sa žiaci V. B a V. C našej školy zúčastnili prehliadky Archeologického ústavu SAV v Nitre. Počas takmer dvoch hodín mali možnosť sa zoznámiť s miestami, kde najvýznamnejší archeológovia pracujú ako napr. knižnica so študovňou, laboratóriá i odborné kancelárie s najmodernejšou technikou. 

Dozvedeli sa veľa zaujímavého o živote a práci našich popredných vedcov, ktorí skúmajú našu minulosť.

Piataci vo hvezdárni

Piataci vo hvezdárni

V októbri v rámci vyučovacích hodín geografie PhDr. Jozef Blaho a Mgr. Miroslava Bardovičová sa so žiakmi piatych ročníkov zúčastnili besedy „Vesmír okolo nás“ v Kultúrnom osvetovom stredisku v Nitre, kde ich sprevádzal pán Ing. Juraj Pecháč.

Žiakov zaviedol do kupoly, kde ich zaujal ďalekohľadom a hlavne prácou s ním a porozprával im ako sa pozorujú hviezdy, planéty, aké pomôcky používajú pri sledovaní Slnka a pod. Následne uvideli animácie Slnka, pohyb planét okolo neho a okolo vlastných osí. Zaujímavé bolo pre nich aj pozorovať vzdialenosť medzi  planétami a Slnkom, počet mesiacov jednotlivých planét či povrch a atmosféru planét.

Návšteva hvezdárne bola zážitkom pre všetkých zúčastnených.

Podkategórie