Pravidelne organizujeme na našej škole zber papiera a obalov z plastových fliaš. Naši žiaci sa pod vedením skúsených pedagogičiek venujú aj čisteniu zoborských chodníkov.

 

Naše projekty:

Sme zapojení do projektu Zdravá škola a v rámci jeho aktivít žiaci dvakrát týždenne dostávjú ovocie a raz šťavu. Momentálne sa pripravujeme aj na vstup do mliečneho programu.

Pozornosť venujeme protidrogovej výchove. Žiakov vedieme k úcte k zdraviu a k životu, k humánnosti v správaní sa navzájom, k rešpektovaniu ľudských práv.

Na prvom stupni realizujeme projekt bezpečná škola, kde sa žiaci naučia okrem iného aj pravidlám cestnej premávky.

 

Záujmové útvary:

Záujmových útvarov je na našej škole neúrekom a sú rozličného zamerania - rozvíjajú vo voľnom čase športové zručnosti, umelecké nadanie, jazykové i matematické danosti či počítačovú gramotnosť. Za všetky snáď treba spomenúť folklórny súbor Fatranček, ktorý už dlhé roky šíri dobré meno našej školy.

ANJ divadlo „One day in London“

Dňa 15. 3. 2019 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili anglického divadla s témou „One day in London“ v Synagóge v Nitre.

Herci im predstavili ako prebieha bežný deň v Anglicku, ukázali praktické využitie anglických fráz, ktoré sa učia na hodinách anglického jazyka, v bežnom živote v anglicky hovoriacej krajine, napr. ako si vypýtať kávu v kaviarni.  Viedli medzi sebou rozhovor,  kreatívne a s humorom do toho zapájali aj žiakov. Spätná väzba zo strany žiakov bola pozitívna a my sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. :)

Vianočná burza

Dňa 21.12. 2018, v posledný šk. deň pred prázdninami,  sme zorganizovali pre žiakov našej školy VIANOČNÚ BURZU, ktorej cieľom bolo priblížiť čarovný odkaz vianočných sviatkov. 

Žiaci z našich tried si doma pripravili rôzne  predmety (vianočné ozdoby, adventné vence, a perníky), ktoré  si mohli ostatní žiaci kúpiť. Burzy mala veľký úspech, urobila radosť ako žiakom, tak i pedagógom.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili.

Anglický deň s detskou literatúrou 2018

13. 12. 2018 si študenti Filozofickej fakulty odboru učiteľstvo ANJ pripravili, pod vedením internej doktorandky Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF Mgr. Ivany Horváthovej, pre našich piatakov zaujímavý deň. Deň plný zážitkov.


A my ĎAKUJEME a veríme, že „Anglický deň s detskou literatúrou“ priniesol a ešte prinesie deťom ale i študentom - budúcim učiteľom veľa podnetov k objavovaniu cudzieho jazyka cez inšpiratívne diela detskej literatúry.

Zber vrchnáčikov z PET fliaš, hračiek pre detičky a krmiva pre zvieratká

Podobne ako v minulom šk. roku, tak aj v tomto, organizoval školský parlament  zbierku pre našich štvornohých miláčikov. Vyzbierali sme veľké množstvo krmiva pre psíkov aj mačičky, teplé prikrývky či hračky. V utorok 18. 12. 2018 sme zbierku odovzdali  regionálnemu centru Slobody zvierat v Nitre.

Taktiež sme realizovali v týchto dňoch zbierku hračiek,  ktorú organizoval školský parlament pre nadáciu PODAJ MI RUKU. Ich cieľom je potešiť deti zo sociálne slabších rodín.  Keďže hračiek, knižiek a spoločenských hier bolo naozaj rekordne  veľa, rozhodli sme sa časť zbierky venovať do dvoch autistických centier v Topoľčanoch. Zbierka odštartovala 1. 10. 2018 a trvala do 14. 12. 2018.

Všetkým žiakom, ktorí prispeli akýmkoľvek darčekom, patrí veľké ĎAKUJEME!!!

No a na záver:

Vážení rodičia, milí žiaci,

            chceme Vám poďakovať, že ste sa zapojili do zberu vrchnákov z PET fliaš, ktorými pomáhame chorej Sofinke. V týchto dňoch zástupcovia školského parlamentu odovzdali  vrecia s vrchnákmi tejto milej rodinke.  Chceme Vás aj naďalej povzbudiť, aby ste sa zapájali do tejto zbierky, pretože prebieha počas celého školského roka.

 

"Som človek, a ty?"

Žiaci VIII. A a VIII. C triedy sa dňa 14. 12. 2018 zúčastnili v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre workshopu s názvom „Som človek, a ty?“ .

Workshop bol zameraný na fenomén migrácie, ktorý viedli študenti tretieho ročníka UKF v Nitre z katedry Masmediálnej komunikácie a reklamy.

Vysokoškoláci zaujali pripravenými interaktívnymi a manipulačnými aktivitami, ktoré realizovali v troch skupinách, kde mali žiaci priradiť známe pochutiny, dostupné už aj na Slovensku, z rôznych kútov sveta (čaj – Turecko, škorica – Irán, olivy - Taliansko...). Ako obyvatelia Egypta migrujúci na Slovensko mali rozhodnúť, ako bude prebiehať ich cesta, s akými možnými nástrahami sa môžu stretnúť a za akých okolností môžu získať štátne občianstvo Slovenska. Treťou zaujímavou aktivitou bolo priraďovanie slovenského významu k cudzím slovám. Žiaci sa tak zoznamovali s cudzími výrazmi, ktoré na Slovensko priniesli migrujúci ľudia a pomaly sa tieto slová stávajú zdomácnenými.

Podkategórie