Pravidelne organizujeme na našej škole zber papiera a obalov z plastových fliaš. Naši žiaci sa pod vedením skúsených pedagogičiek venujú aj čisteniu zoborských chodníkov.

 

Naše projekty:

Sme zapojení do projektu Zdravá škola a v rámci jeho aktivít žiaci dvakrát týždenne dostávjú ovocie a raz šťavu. Momentálne sa pripravujeme aj na vstup do mliečneho programu.

Pozornosť venujeme protidrogovej výchove. Žiakov vedieme k úcte k zdraviu a k životu, k humánnosti v správaní sa navzájom, k rešpektovaniu ľudských práv.

Na prvom stupni realizujeme projekt bezpečná škola, kde sa žiaci naučia okrem iného aj pravidlám cestnej premávky.

 

Záujmové útvary:

Záujmových útvarov je na našej škole neúrekom a sú rozličného zamerania - rozvíjajú vo voľnom čase športové zručnosti, umelecké nadanie, jazykové i matematické danosti či počítačovú gramotnosť. Za všetky snáď treba spomenúť folklórny súbor Fatranček, ktorý už dlhé roky šíri dobré meno našej školy.

Školský výlet Slovenský kras

Mnoho nových informácií, krásne zážitky a nové priateľstvá. To všetko si odniesol výber žiakov Historicko-geografického krúžku z výletu, ktorý zorganizoval p. uč. Blaho v dňoch 22. - 24. 5. a počas ktorého žiaci spoznávali krásy Slovenského krasu a regiónu Gemer. 

V prvý deň, po odchode z Nitry (6. 30 hod.), žiaci navštívili dve z 13 sprístupnených jaskýň,  Domicu a Gombaseckú, kde obdivovali krásy podzemia: sintrové štíty a bubny, brčká... Neskôr prešli Silickou planinou ku Silickej ľadnici – najnižšie položenej ľadovej jaskyni, pričom im bola realizovaná prednáška na viacerých miestach tejto planiny. Turistika trvala takmer tri hodiny a bola krásnym zavŕšením dňa pred ubytovaním sa v penzióne obce Krásnohorská dlhá lúka.

Druhý deň začali žiaci návštevou Mauzólea v Krásnohorskom Podhradí a prechádzkou okolia hradu Krásna Hôrka. Poobede si obzreli hrad Betliar a večer ukončili prechádzkou ku Krásnohorskej jaskyni a rôznymi športovými aktivitami.

Posledný deň mali možnosť navštíviť tretiu z krásnych jaskýň, Ochtinskú aragonitovú, evanjelický kostol v obci Štítnik ako aj Vodný hrad.

Krásny výlet, p. učiteľ. Ďakujeme...

Rastliny, prostredie a človek

Žiaci VIII. A a VIII. C sa dňa 22. 5. 2019 zúčastnili v rámci medzinárodného podujatia „Deň fascinácie rastlinami 2019“ popularizačnej exkurzie „Rastliny, prostredie a človek“. Pozreli si ukážky a prezentácie so zameraním na fyziologické procesy rastlín, oboznámili sa s problematikou využívania rastlín človekom, poznávali liečivé, jedovaté, okrasné a úžitkové rastliny v areáli a skleníku KBG UKF v Nitre. Aj napriek nepriaznivému počasiu, ktoré nás cestou tam aj späť sprevádzalo, exkurzia žiakov zaujala a mnohých aj nadchla a my dúfame, že podporila ich pozitívny vzťah k prírode a zvlášť k rastlinám.

Worshop - prevencia rizikového správania (alkohol)

Žiaci 8. roč. absolvovali 10. apríla 2019 workshopy na tému prevencie alkoholu. Workshop bol rozdelený na dve časti. Ako prvú absolvovali aktivitu na základe Zindbergovej teórie, ktorá je orientovaná na skúsenosti s alkoholom a diskusiu o ňom. Druhá časť bola zameraná na skupinovú prácu žiakov o pozitívach a negatívach alkoholu, prvej pomoci pri nadmernom užití alkoholu a znižovaní rizík spojených s konzumáciou alkoholu (Harm Reduction).

Počas všetkých workshopov boli žiaci aktívni, kládli otázky, ktoré ich zaujímali a vytvárali diskusiu k danej téme. Na základe vlastných alebo sprostredkovaných skúseností rozprávali príbehy z reálneho života o rizikách alkoholu.

Žiakom boli distribuované aj informačno-edukačné letáky o alkohole a informačné letáky o činnosti Terénneho programu pre deti a mládež CIRKUS.

ĎAKUJEME združeniu STORM.

Číta celá škola 2019

Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov a to od roku 1955. Vyhlásili ho na počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Bol to šíriteľ slovenskej a českej knihy a aj keď bol slepý, jeho hendikep mu nijako nebránil v jeho vášni – zbieraní kníh.

Cieľ bol naozaj jednoduchý – chceli tak podporiť záujem o knihy.  A naša škola sa do podpory čítania zapojila tiež, už po niekoľký krát, v rámci projektu Číta celá škola. Tento projekt sme realizovali v týždni od 25. 3. do 29. 3..

Ekotopfilm

Ďakujeme organizátorom festivalu za tieto slová:

Vážená pani riaditeľka,  vážený pán riaditeľ, milí pedagógovia,

radi by sme Vám touto cestou poďakovali za účasť žiakov vašej školy dňa 19. - 20.03.2019  na Junior festivale Ekotopfilm Envirofilm v Nitre.

Je nám nesmiernou cťou, že ste prejavili o náš program záujem. Veríme, že náš program a jeho skladba žiakov oslovil, inšpiroval a priniesol im zaujímavé poznatky či myšlienky.

 

Dúfame, že nám zostanete naklonení aj v prípade budúcich ročníkov konania nášho festivalu vo Vašom meste.

Ďakujem veľmi pekne.

S úctou, Tím Ekotopfilm_Envirofilm

Podkategórie