Pravidelne organizujeme na našej škole zber papiera a obalov z plastových fliaš. Naši žiaci sa pod vedením skúsených pedagogičiek venujú aj čisteniu zoborských chodníkov.

 

Naše projekty:

Sme zapojení do projektu Zdravá škola a v rámci jeho aktivít žiaci dvakrát týždenne dostávjú ovocie a raz šťavu. Momentálne sa pripravujeme aj na vstup do mliečneho programu.

Pozornosť venujeme protidrogovej výchove. Žiakov vedieme k úcte k zdraviu a k životu, k humánnosti v správaní sa navzájom, k rešpektovaniu ľudských práv.

Na prvom stupni realizujeme projekt bezpečná škola, kde sa žiaci naučia okrem iného aj pravidlám cestnej premávky.

 

Záujmové útvary:

Záujmových útvarov je na našej škole neúrekom a sú rozličného zamerania - rozvíjajú vo voľnom čase športové zručnosti, umelecké nadanie, jazykové i matematické danosti či počítačovú gramotnosť. Za všetky snáď treba spomenúť folklórny súbor Fatranček, ktorý už dlhé roky šíri dobré meno našej školy.

Príbeh stien

Steny, múry, ploty. Veľké- viditeľné, malé - nenápadné, ale aj také, ktoré nie je vidno vôbec, ale stále do nich narážame.
Niektoré nás chránia, iné obmedzujú. Vieme ich však rozoznať?

Práve o tom bola bábková inscenácia Príbeh stien, ktorej sa v rámci festivalu Divadelná Nitra zúčastnila trieda VIII. C 27. 9. 2019 v Bábkovom divadle Karola Spišáka v Nitre.  

Herci prostredníctvom bábok, kostýmov a rôznych rekvizít divákom rozpovedali 5 príbehov o stenách, ktoré nám bránia vo výhľade, ako aj o tých, ktoré pomyselne staviame medzi sebou. Žiaci mali možnosť vidieť rôzne druhy bábok od marionet po maňušky a zažiť efektné využitie svetla a zvuku na javisku. Po odohratí predstavenia sa žiaci zúčastnili besedy so scenáristom aj samotnými hercami, kde sa mali možnosť pýtať na všetko, čo ich zaujalo. Bola to pre nich nielen poučná, ale aj motivujúca skúsenosť.

Európsky týždeň mobility 2019

V rámci Európskeho týždňa mobility (16. – 22. 9. 2019) naša škola  zrealizovala niekoľko aktivít.

Žiaci 1. ročníka kreslili na danú tému kriedami na asfalt. Druháci tvorili plagát, zrealizovali pešiu vychádzku k jazierku na Zobore a počas telesnej výchovy sa kolobežkovali. Tretiaci vymodelovali dopravný prostriedok, využili kolobežky. Žiaci 4. ročníka tvorili plagát, zrealizovali vychádzku ku autobusovým zastávkam, kde diskutovali o  cestovných poriadkoch, do hada, ktorého nám poskytlo mesto, žiaci lepili nálepky druhov dopravy, ktorými počas tohto týždňa prišli do školy a zúčastnili sa Dňa športu v Mestskom parku na Sihoti, kde si mali možnosť vyskúšať rôzne druhy športov.

II. stupeň tiež nezaháľal a aktívne sa zapájal. Žiaci 5. ročníka zisťovali vzdialenosti z domu do školy prostredníctvom internetu, tvorili plagáty na tému „ako sa vyhýbať cestovaniu autom“ a zrealizovali vychádzku ku autobusovým zastávkam a diskutovali o  cestovných poriadkoch. Šiestaci a siedmaci tvorili plagáty, diskutovali na tému dopravných značiek, kolobežkovali sa, hovorili o doprave ako takej. Žiaci 8. a 9. ročníka sa boli korčuľovať, hovorili o dejinách dopravy.

Žiaci v Janikovciach si overili svoju športovú zdatnosť  počas „Športovej olympiády“.

Deti v školskom klube besedovali s pani policajtkou, bicyklovali sa a aj zumbou  a cvičením rozhýbali svoje telo.

 V. – IX. roč. - peší pochod od Agrokomplexu do školy (cca 0,5 hod.)

https://nitraden.sk/aj-ziaci-zs-na-fatranskej-sa-zapajaju-do-europskeho-tyzdna-mobility-a-podporuju-tak-rozne-alternativy-trvalo-udrzatelnej-dopravy/?fbclid=iwar2wgqfoxwrqkqyuds08qrcno1bhxvybbbxb1nph1uuds5ygps5ihkytr6g

 

Týždeň dobrovoľníctva 2019

Týždeň dobrovoľníctva 16. - 22. septembra 2019

„Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávame vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár, v prospech niekoho, mimo členov našej rodiny alebo domácnosti.“
Každý jeden z nás je strojcom svojho šťastia a je tvorcom udalostí vo svojom okolí. Aj malým zapojením sa do aktivít pomáhame zlepšovať, skrášľovať či zdokonaľovať svet okolo seba.

Rozhliadnime sa. Žijeme na takom mieste, aké si vytvoríme. Pocit, že sme urobili niečo navyše, niečo užitočné nielen pre seba, ale i pre druhých, spokojnosť a myšlienka na to, že sme v živote prispeli k dôležitým veciam v spoločnosti, vás bude hriať pri srdci.

A preto sme sa aj my rozhodli, že si okolie našej školy upraceme nielen po sebe, ale aj po ľuďoch, ktorí tam žijú a sú ku svojmu životnému prostrediu ľahostajní.
Podarilo sa! Do dobrovoľníckej aktivity sa 17. 9. 2019 zapojilo 690 žiakov našej školy a vyzbieralo niekoľko vriec odpadkov.

Dúfame, že naša práca nevyjde nazmar a okolie školy vydrží dlho čisté.

Šk. výlet - Rakúsko

Dňa 30. mája 2019 sa žiaci ôsmych ročníkov zúčastnili celodenného výletu vo Family parku v Rakúsku.

Žiaci si  dosýta vychutnali všetky zábavné atrakcie a plní zážitkov a dobrej nálady sa vrátili domov.

MDD

Naši žiaci sa na chvíľu opäť stali „iba“ deťmi a spolu so svojimi učiteľmi oslávili svoj deň – Medzinárodný deň detí. 

Žiaci opustili svoje školské lavice 31. 5. 2019 a vymenili ich za pohyb, poznávanie prírodných a kultúrnych krás svojho okolia či kultúrne vyžitie. Program jednotlivých tried bol naozaj rozmanitý, zaujímavý, kreatívny a zábavný, ale aj náučný.

Piataci sa zúčastnili športových aktivít a súťaží na ihrisku v Janíkovciach. Vyskúšali si streľbu z luku, chôdzu na choduliach či tlačenie fúrika pomedzi prekážky.

Žiaci siedmych ročníkov obdivovali akcie záchranných zložiek – polície, hasičov, záchranárov a kynológov na školskom ihrisku. Mnohí žiaci si rôzne akcie záchranných zložiek mohli aj vyskúšať.

Siedme ročníky navštívili Botanickú záhradu pri SPU, Kalváriu, Misijné múzeum, dopravné ihrisko na sídlisku Chrenová a hru bowling.

Prírodnú a kultúrnu krásu mesta Nitry obdivovali žiaci ôsmych ročníkov, ktorý navštívili pešiu zónu, výstavu ľudského tela v OC Mlyny, Nitriansky hrad a park na Sihoti a deviate ročníky sa rozhodli pre kultúrne vyžitie v Starom divadle Karola Spišáka, kde boli na divadelnom predstavení „Stretnutie s Veľkou Moravou“ a mali možnosť sa aj sami stať priamymi aktérmi predstavenia.

Žiaci zabudli na školské lavice a ich "DEŇ" si riadne užili. Ďakujeme pedagógom!!!

Podkategórie