UVOD Slider

O škole

Naša základná škola so sídlom na Fatranskej ul. 14 slúži už 30 rokov ako druhý domov pre deti nielen z okolitého sídliska Chrenová, ale každý deň k nám cestu merajú žiaci, ktorí dochádzajú zo všetkých kútov Nitry, dokonca mnohí z jej blízkeho či vzdialenejšieho okolia. Prebiehajúce obsahové zmeny v rámci reformy školstva, ktorá je…

E-Žiacka knižka

ico izk

Alf

alf

e-strava

e strava

Worshop - prevencia rizikového správania (alkohol)

Žiaci 8. roč. absolvovali 10. apríla 2019 workshopy na tému prevencie alkoholu. Workshop bol rozdelený na dve časti. Ako prvú absolvovali aktivitu na základe Zindbergovej teórie, ktorá je orientovaná na skúsenosti s alkoholom a diskusiu o ňom. Druhá časť bola zameraná na skupinovú prácu žiakov o pozitívach a negatívach alkoholu, prvej pomoci pri nadmernom užití alkoholu a znižovaní rizík spojených s konzumáciou alkoholu (Harm Reduction).

Počas všetkých workshopov boli žiaci aktívni, kládli otázky, ktoré ich zaujímali a vytvárali diskusiu k danej téme. Na základe vlastných alebo sprostredkovaných skúseností rozprávali príbehy z reálneho života o rizikách alkoholu.

Žiakom boli distribuované aj informačno-edukačné letáky o alkohole a informačné letáky o činnosti Terénneho programu pre deti a mládež CIRKUS.

ĎAKUJEME združeniu STORM.

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžeme odmietnuť nastavením svojho prehliadača.