Pravidelne organizujeme na našej škole zber papiera a obalov z plastových fliaš. Naši žiaci sa pod vedením skúsených pedagogičiek venujú aj čisteniu zoborských chodníkov.

 

Naše projekty:

Sme zapojení do projektu Zdravá škola a v rámci jeho aktivít žiaci dvakrát týždenne dostávjú ovocie a raz šťavu. Momentálne sa pripravujeme aj na vstup do mliečneho programu.

Pozornosť venujeme protidrogovej výchove. Žiakov vedieme k úcte k zdraviu a k životu, k humánnosti v správaní sa navzájom, k rešpektovaniu ľudských práv.

Na prvom stupni realizujeme projekt bezpečná škola, kde sa žiaci naučia okrem iného aj pravidlám cestnej premávky.

 

Záujmové útvary:

Záujmových útvarov je na našej škole neúrekom a sú rozličného zamerania - rozvíjajú vo voľnom čase športové zručnosti, umelecké nadanie, jazykové i matematické danosti či počítačovú gramotnosť. Za všetky snáď treba spomenúť folklórny súbor Fatranček, ktorý už dlhé roky šíri dobré meno našej školy.

Worshop - prevencia rizikového správania (alkohol)

Žiaci 8. roč. absolvovali 10. apríla 2019 workshopy na tému prevencie alkoholu. Workshop bol rozdelený na dve časti. Ako prvú absolvovali aktivitu na základe Zindbergovej teórie, ktorá je orientovaná na skúsenosti s alkoholom a diskusiu o ňom. Druhá časť bola zameraná na skupinovú prácu žiakov o pozitívach a negatívach alkoholu, prvej pomoci pri nadmernom užití alkoholu a znižovaní rizík spojených s konzumáciou alkoholu (Harm Reduction).

Počas všetkých workshopov boli žiaci aktívni, kládli otázky, ktoré ich zaujímali a vytvárali diskusiu k danej téme. Na základe vlastných alebo sprostredkovaných skúseností rozprávali príbehy z reálneho života o rizikách alkoholu.

Žiakom boli distribuované aj informačno-edukačné letáky o alkohole a informačné letáky o činnosti Terénneho programu pre deti a mládež CIRKUS.

ĎAKUJEME združeniu STORM.

Číta celá škola 2019

Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov a to od roku 1955. Vyhlásili ho na počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Bol to šíriteľ slovenskej a českej knihy a aj keď bol slepý, jeho hendikep mu nijako nebránil v jeho vášni – zbieraní kníh.

Cieľ bol naozaj jednoduchý – chceli tak podporiť záujem o knihy.  A naša škola sa do podpory čítania zapojila tiež, už po niekoľký krát, v rámci projektu Číta celá škola. Tento projekt sme realizovali v týždni od 25. 3. do 29. 3..

Ekotopfilm

Ďakujeme organizátorom festivalu za tieto slová:

Vážená pani riaditeľka,  vážený pán riaditeľ, milí pedagógovia,

radi by sme Vám touto cestou poďakovali za účasť žiakov vašej školy dňa 19. - 20.03.2019  na Junior festivale Ekotopfilm Envirofilm v Nitre.

Je nám nesmiernou cťou, že ste prejavili o náš program záujem. Veríme, že náš program a jeho skladba žiakov oslovil, inšpiroval a priniesol im zaujímavé poznatky či myšlienky.

 

Dúfame, že nám zostanete naklonení aj v prípade budúcich ročníkov konania nášho festivalu vo Vašom meste.

Ďakujem veľmi pekne.

S úctou, Tím Ekotopfilm_Envirofilm

ANJ divadlo „One day in London“

Dňa 15. 3. 2019 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili anglického divadla s témou „One day in London“ v Synagóge v Nitre.

Herci im predstavili ako prebieha bežný deň v Anglicku, ukázali praktické využitie anglických fráz, ktoré sa učia na hodinách anglického jazyka, v bežnom živote v anglicky hovoriacej krajine, napr. ako si vypýtať kávu v kaviarni.  Viedli medzi sebou rozhovor,  kreatívne a s humorom do toho zapájali aj žiakov. Spätná väzba zo strany žiakov bola pozitívna a my sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. :)

Vianočná burza

Dňa 21.12. 2018, v posledný šk. deň pred prázdninami,  sme zorganizovali pre žiakov našej školy VIANOČNÚ BURZU, ktorej cieľom bolo priblížiť čarovný odkaz vianočných sviatkov. 

Žiaci z našich tried si doma pripravili rôzne  predmety (vianočné ozdoby, adventné vence, a perníky), ktoré  si mohli ostatní žiaci kúpiť. Burzy mala veľký úspech, urobila radosť ako žiakom, tak i pedagógom.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili.

Podkategórie

Strana 1 z 5