Pravidelne organizujeme na našej škole zber papiera a obalov z plastových fliaš. Naši žiaci sa pod vedením skúsených pedagogičiek venujú aj čisteniu zoborských chodníkov.

 

Naše projekty:

Sme zapojení do projektu Zdravá škola a v rámci jeho aktivít žiaci dvakrát týždenne dostávjú ovocie a raz šťavu. Momentálne sa pripravujeme aj na vstup do mliečneho programu.

Pozornosť venujeme protidrogovej výchove. Žiakov vedieme k úcte k zdraviu a k životu, k humánnosti v správaní sa navzájom, k rešpektovaniu ľudských práv.

Na prvom stupni realizujeme projekt bezpečná škola, kde sa žiaci naučia okrem iného aj pravidlám cestnej premávky.

 

Záujmové útvary:

Záujmových útvarov je na našej škole neúrekom a sú rozličného zamerania - rozvíjajú vo voľnom čase športové zručnosti, umelecké nadanie, jazykové i matematické danosti či počítačovú gramotnosť. Za všetky snáď treba spomenúť folklórny súbor Fatranček, ktorý už dlhé roky šíri dobré meno našej školy.

Predstavenie Stretnutie s Veľkou Moravou

Napriek náročnému obdobiu sa v piatok 10. septembra podarilo pre dve triedy siedmeho ročníka zorganizovať predstavenie Stretnutie s Veľkou Moravou. Žiaci sa na dvoch individuálnych predstaveniach mohli zoznámiť s dejinami a replikami historických artefaktov z obdobia Veľkej Moravy a raného stredoveku. PaedDr. Matej Šiska PhD. v exteriéri školy žiakom ukázal predmety dennej potreby, zbrane i štýl obliekania tohto obdobia.

MDŽ

Na triednickej hodine žiaci 9.A vyrábali a tvorili blahoželania k Medzinárodnému dňu žien. Všetko najlepšie ženy! 💐❤

Opýtaj sa hviezdy

Moderátor Juraj Šimko debatuje so slovenským atlétom Matejom Tóthom nielen o jeho športových úspechoch, ale aj o úskaliach, ktoré so sebou kariéra športovca prináša. Pozrite si reláciu “Opýtaj sa hviezdy”, kde Matej Tóth odpovedá aj na otázky detských fanúšikov. 

Online beseda so spisovateľom Danielom Hevierom

12. 11. 2020 sa žiaci III. A online spojili so významným slovenským spisovateľom Danielom Hevierom. V úvode im porozprával o svojom detstve, o tom, aké to bolo, keď bol tretiak on. Deti mali pripravené množstvo otázok, na ktoré im pán spisovateľ ochotne odpovedal. Hovoril o tom, ako začal písať knihy, ako dlho mu trvá napísať knihu, čo ho inšpiruje pri práci ale aj koľko zarába, koľko má detí, aká je jeho obľúbená farba, ... Poradil deťom, ktoré sa snažia tvoriť, písať, vymýšľať. Na záver deťom dokonca zarepoval svoju báseň. Čas, ktorý strávili s D. Hevierom bol veľmi príjemný a pre všetky deti nezabudnuteľný.

Podkategórie