Pravidelne organizujeme na našej škole zber papiera a obalov z plastových fliaš. Naši žiaci sa pod vedením skúsených pedagogičiek venujú aj čisteniu zoborských chodníkov.

 

Naše projekty:

Sme zapojení do projektu Zdravá škola a v rámci jeho aktivít žiaci dvakrát týždenne dostávjú ovocie a raz šťavu. Momentálne sa pripravujeme aj na vstup do mliečneho programu.

Pozornosť venujeme protidrogovej výchove. Žiakov vedieme k úcte k zdraviu a k životu, k humánnosti v správaní sa navzájom, k rešpektovaniu ľudských práv.

Na prvom stupni realizujeme projekt bezpečná škola, kde sa žiaci naučia okrem iného aj pravidlám cestnej premávky.

 

Záujmové útvary:

Záujmových útvarov je na našej škole neúrekom a sú rozličného zamerania - rozvíjajú vo voľnom čase športové zručnosti, umelecké nadanie, jazykové i matematické danosti či počítačovú gramotnosť. Za všetky snáď treba spomenúť folklórny súbor Fatranček, ktorý už dlhé roky šíri dobré meno našej školy.

Šk. výlet - Rakúsko

Dňa 30. mája 2019 sa žiaci ôsmych ročníkov zúčastnili celodenného výletu vo Family parku v Rakúsku.

Žiaci si  dosýta vychutnali všetky zábavné atrakcie a plní zážitkov a dobrej nálady sa vrátili domov.

MDD

Naši žiaci sa na chvíľu opäť stali „iba“ deťmi a spolu so svojimi učiteľmi oslávili svoj deň – Medzinárodný deň detí. 

Žiaci opustili svoje školské lavice 31. 5. 2019 a vymenili ich za pohyb, poznávanie prírodných a kultúrnych krás svojho okolia či kultúrne vyžitie. Program jednotlivých tried bol naozaj rozmanitý, zaujímavý, kreatívny a zábavný, ale aj náučný.

Piataci sa zúčastnili športových aktivít a súťaží na ihrisku v Janíkovciach. Vyskúšali si streľbu z luku, chôdzu na choduliach či tlačenie fúrika pomedzi prekážky.

Žiaci siedmych ročníkov obdivovali akcie záchranných zložiek – polície, hasičov, záchranárov a kynológov na školskom ihrisku. Mnohí žiaci si rôzne akcie záchranných zložiek mohli aj vyskúšať.

Siedme ročníky navštívili Botanickú záhradu pri SPU, Kalváriu, Misijné múzeum, dopravné ihrisko na sídlisku Chrenová a hru bowling.

Prírodnú a kultúrnu krásu mesta Nitry obdivovali žiaci ôsmych ročníkov, ktorý navštívili pešiu zónu, výstavu ľudského tela v OC Mlyny, Nitriansky hrad a park na Sihoti a deviate ročníky sa rozhodli pre kultúrne vyžitie v Starom divadle Karola Spišáka, kde boli na divadelnom predstavení „Stretnutie s Veľkou Moravou“ a mali možnosť sa aj sami stať priamymi aktérmi predstavenia.

Žiaci zabudli na školské lavice a ich "DEŇ" si riadne užili. Ďakujeme pedagógom!!!

Školský výlet Slovenský kras

Mnoho nových informácií, krásne zážitky a nové priateľstvá. To všetko si odniesol výber žiakov Historicko-geografického krúžku z výletu, ktorý zorganizoval p. uč. Blaho v dňoch 22. - 24. 5. a počas ktorého žiaci spoznávali krásy Slovenského krasu a regiónu Gemer. 

V prvý deň, po odchode z Nitry (6. 30 hod.), žiaci navštívili dve z 13 sprístupnených jaskýň,  Domicu a Gombaseckú, kde obdivovali krásy podzemia: sintrové štíty a bubny, brčká... Neskôr prešli Silickou planinou ku Silickej ľadnici – najnižšie položenej ľadovej jaskyni, pričom im bola realizovaná prednáška na viacerých miestach tejto planiny. Turistika trvala takmer tri hodiny a bola krásnym zavŕšením dňa pred ubytovaním sa v penzióne obce Krásnohorská dlhá lúka.

Druhý deň začali žiaci návštevou Mauzólea v Krásnohorskom Podhradí a prechádzkou okolia hradu Krásna Hôrka. Poobede si obzreli hrad Betliar a večer ukončili prechádzkou ku Krásnohorskej jaskyni a rôznymi športovými aktivitami.

Posledný deň mali možnosť navštíviť tretiu z krásnych jaskýň, Ochtinskú aragonitovú, evanjelický kostol v obci Štítnik ako aj Vodný hrad.

Krásny výlet, p. učiteľ. Ďakujeme...

Rastliny, prostredie a človek

Žiaci VIII. A a VIII. C sa dňa 22. 5. 2019 zúčastnili v rámci medzinárodného podujatia „Deň fascinácie rastlinami 2019“ popularizačnej exkurzie „Rastliny, prostredie a človek“. Pozreli si ukážky a prezentácie so zameraním na fyziologické procesy rastlín, oboznámili sa s problematikou využívania rastlín človekom, poznávali liečivé, jedovaté, okrasné a úžitkové rastliny v areáli a skleníku KBG UKF v Nitre. Aj napriek nepriaznivému počasiu, ktoré nás cestou tam aj späť sprevádzalo, exkurzia žiakov zaujala a mnohých aj nadchla a my dúfame, že podporila ich pozitívny vzťah k prírode a zvlášť k rastlinám.

Worshop - prevencia rizikového správania (alkohol)

Žiaci 8. roč. absolvovali 10. apríla 2019 workshopy na tému prevencie alkoholu. Workshop bol rozdelený na dve časti. Ako prvú absolvovali aktivitu na základe Zindbergovej teórie, ktorá je orientovaná na skúsenosti s alkoholom a diskusiu o ňom. Druhá časť bola zameraná na skupinovú prácu žiakov o pozitívach a negatívach alkoholu, prvej pomoci pri nadmernom užití alkoholu a znižovaní rizík spojených s konzumáciou alkoholu (Harm Reduction).

Počas všetkých workshopov boli žiaci aktívni, kládli otázky, ktoré ich zaujímali a vytvárali diskusiu k danej téme. Na základe vlastných alebo sprostredkovaných skúseností rozprávali príbehy z reálneho života o rizikách alkoholu.

Žiakom boli distribuované aj informačno-edukačné letáky o alkohole a informačné letáky o činnosti Terénneho programu pre deti a mládež CIRKUS.

ĎAKUJEME združeniu STORM.

Podkategórie

Strana 1 z 6