Pravidelne organizujeme na našej škole zber papiera a obalov z plastových fliaš. Naši žiaci sa pod vedením skúsených pedagogičiek venujú aj čisteniu zoborských chodníkov.

 

Naše projekty:

Sme zapojení do projektu Zdravá škola a v rámci jeho aktivít žiaci dvakrát týždenne dostávjú ovocie a raz šťavu. Momentálne sa pripravujeme aj na vstup do mliečneho programu.

Pozornosť venujeme protidrogovej výchove. Žiakov vedieme k úcte k zdraviu a k životu, k humánnosti v správaní sa navzájom, k rešpektovaniu ľudských práv.

Na prvom stupni realizujeme projekt bezpečná škola, kde sa žiaci naučia okrem iného aj pravidlám cestnej premávky.

 

Záujmové útvary:

Záujmových útvarov je na našej škole neúrekom a sú rozličného zamerania - rozvíjajú vo voľnom čase športové zručnosti, umelecké nadanie, jazykové i matematické danosti či počítačovú gramotnosť. Za všetky snáď treba spomenúť folklórny súbor Fatranček, ktorý už dlhé roky šíri dobré meno našej školy.

Vianočná burza

Dňa 21.12. 2018, v posledný šk. deň pred prázdninami,  sme zorganizovali pre žiakov našej školy VIANOČNÚ BURZU, ktorej cieľom bolo priblížiť čarovný odkaz vianočných sviatkov. 

Žiaci z našich tried si doma pripravili rôzne  predmety (vianočné ozdoby, adventné vence, a perníky), ktoré  si mohli ostatní žiaci kúpiť. Burzy mala veľký úspech, urobila radosť ako žiakom, tak i pedagógom.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili.

Anglický deň s detskou literatúrou 2018

13. 12. 2018 si študenti Filozofickej fakulty odboru učiteľstvo ANJ pripravili, pod vedením internej doktorandky Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF Mgr. Ivany Horváthovej, pre našich piatakov zaujímavý deň. Deň plný zážitkov.


A my ĎAKUJEME a veríme, že „Anglický deň s detskou literatúrou“ priniesol a ešte prinesie deťom ale i študentom - budúcim učiteľom veľa podnetov k objavovaniu cudzieho jazyka cez inšpiratívne diela detskej literatúry.

Zber vrchnáčikov z PET fliaš, hračiek pre detičky a krmiva pre zvieratká

Podobne ako v minulom šk. roku, tak aj v tomto, organizoval školský parlament  zbierku pre našich štvornohých miláčikov. Vyzbierali sme veľké množstvo krmiva pre psíkov aj mačičky, teplé prikrývky či hračky. V utorok 18. 12. 2018 sme zbierku odovzdali  regionálnemu centru Slobody zvierat v Nitre.

Taktiež sme realizovali v týchto dňoch zbierku hračiek,  ktorú organizoval školský parlament pre nadáciu PODAJ MI RUKU. Ich cieľom je potešiť deti zo sociálne slabších rodín.  Keďže hračiek, knižiek a spoločenských hier bolo naozaj rekordne  veľa, rozhodli sme sa časť zbierky venovať do dvoch autistických centier v Topoľčanoch. Zbierka odštartovala 1. 10. 2018 a trvala do 14. 12. 2018.

Všetkým žiakom, ktorí prispeli akýmkoľvek darčekom, patrí veľké ĎAKUJEME!!!

No a na záver:

Vážení rodičia, milí žiaci,

            chceme Vám poďakovať, že ste sa zapojili do zberu vrchnákov z PET fliaš, ktorými pomáhame chorej Sofinke. V týchto dňoch zástupcovia školského parlamentu odovzdali  vrecia s vrchnákmi tejto milej rodinke.  Chceme Vás aj naďalej povzbudiť, aby ste sa zapájali do tejto zbierky, pretože prebieha počas celého školského roka.

 

"Som človek, a ty?"

Žiaci VIII. A a VIII. C triedy sa dňa 14. 12. 2018 zúčastnili v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre workshopu s názvom „Som človek, a ty?“ .

Workshop bol zameraný na fenomén migrácie, ktorý viedli študenti tretieho ročníka UKF v Nitre z katedry Masmediálnej komunikácie a reklamy.

Vysokoškoláci zaujali pripravenými interaktívnymi a manipulačnými aktivitami, ktoré realizovali v troch skupinách, kde mali žiaci priradiť známe pochutiny, dostupné už aj na Slovensku, z rôznych kútov sveta (čaj – Turecko, škorica – Irán, olivy - Taliansko...). Ako obyvatelia Egypta migrujúci na Slovensko mali rozhodnúť, ako bude prebiehať ich cesta, s akými možnými nástrahami sa môžu stretnúť a za akých okolností môžu získať štátne občianstvo Slovenska. Treťou zaujímavou aktivitou bolo priraďovanie slovenského významu k cudzím slovám. Žiaci sa tak zoznamovali s cudzími výrazmi, ktoré na Slovensko priniesli migrujúci ľudia a pomaly sa tieto slová stávajú zdomácnenými.

Mikulášsky deň

Pod okienkom z večera, 
ktosi ťuká - nazerá.
Biela brada až po pás, 
jaj veď je to Mikuláš!  

Vďaka p. uč. Takáčovi a skvelým deviatakom si žiaci našej školy užili krásny deň. Vďaka spevu či hre na gitare vytvorili v triedach, po chodbách, kabinetoch, medzi p. kuchárkami, administratívou a p. upratovačkami úžasnú atmosféru.... 

ĎAKUJEME!!!

Podkategórie

Strana 1 z 5