Hviezdoslavov Kubín 2018- obvodné kolo

16. 3. 2018 sa uskutočnilo v KOS Nitra obvodné kolo v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (1.stupeň). Naše žiačky dosiahli veľmi pekné výsledky. Natália Tkáčová zo IV. A skončila v prednese poézie na 3.mieste a na 1.mieste tiež v prednese poézie skončila Andronika Gáliková zo IV. B, ktorá zároveň postupuje do okresného kola. Držíme jej palce.

Zvonky 2018

1. 3. 2018 sa uskutočnila v priestoroch KOS  v  Nitre regionálna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru. Dievčatá z DFS Fatranček súťažili v kategórii speváckych skupín. Spevom ľudových uspávaniek z nášho regiónu získali umiestnenie  v striebornom pásme. Gratulujeme !!!

Hviezdoslavov Kubín 2018- školské kolo

8. 2. 2018 sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v I. kategórii žiakov 2.- 4. ročníka.

V poézii vystúpilo 18 žiakov a v próze 6 žiakov.

Výsledky:     Próza:   1.miesto     Alexandra Gubková  IV.A

                                   2.miesto    Nina Domoráková     IV.E

                                   3.miesto    Matúš Zemene           II.C

 

                     Poézia:  1.miesto    Andronika  Gáliková   IV.B

                                   2.miesto    Natália Tkáčová          IV.A

                                   3.miesto    Kamila Straňáková      II.A

                                                    Hana Beľová                IV.E

 

  Všetkým blahoželáme a výhercom držíme päste v obvodnom kole.

Maksík 2017

Pre bystré hlavičky bola určená matematická súťaž MAKSÍK, do ktorej sa zapojili žiaci 2.- 4. ročníka. Počas celého školského roka riešili netradičné a zábavné úlohy, stretávali sa s napínavými  a veselými príbehmi. Na záver boli ocenení diplomami a najlepší riešitelia získali pekné ceny.

Čítajte s nami

16. 5. 2017 sa žiaci ZŠ v Janíkovciach spolu s pani učiteľkami Lipovskou, Dobišovou  Adame a Buranskou zúčastnili vyhodnotenia čitateľskej súťaže v Starom divadle Karola Spišáka, ktorú pravidelne organizuje Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre.

Súťaže sa spolu zúčastnili 15 škôl a žiaci z Janíkoviec obsadili všetky prvé miesta.

II. D pod vedením pani učiteľky Rút Dobišovej Adame, získala prvé miesto v prvej kategórií, do ktorej sa zapojilo 24 tried, z toho 441 žiakov. Žiak Radovan Kristl získal titul najlepšieho čitateľa triedy.

III .D pod vedením pani učiteľky  Kataríny Buranskej získala prvé miesto v druhej kategórii, do ktorej sa zapojilo 23 tried, z toho 427 žiakov. Žiačka Viktória Bálešová získala titul najlepšej čitateľky triedy.

 

A v tretej kategórii žiaci IV. D pod vedením pani učiteľky Silvii Vargovej, získali prvé miesto. Do tejto kategórie sa zapojilo spolu 17 tried s počtom žiakov 286. Titul najlepšej čitateľky triedy získala Bibiana Ferenczyová.

Príroda okolo nás

Na konci apríla boli vyhlásené výsledky výtvarnej súťaže Príroda okolo nás, ktorú organizoval Slovenský zväz záhradkárov. Z našej školy sa do súťaže zapojili žiaci z umeleckého záujmového tvaru. Ocenená bola Paulínka Hudecová zo IV. B. Blahoželáme!!!

Story- okresné kolo 2017

21. 3. 2017sa konalo v Centre voľného času v Nitre okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy v anglickom jazyku STORY. V I. kategórii našu školu reprezentoval žiak IV. A Karol Billík. Svojím vynikajúcim vystúpením dokázal zvíťaziť a postúpil do ďalšieho kola súťaže. 

 

Tešíme sa z krásneho umiestnenia.

 

 

Blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

 

 

Čitateľský oriešok

Žiaci III. D a IV. D sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok. Žiaci čítali na hodinách čítania dva články s porozumením a potom odpovedali na zadané otázky, ktoré sa týkali článkov a na otázky zo všeobecného prehľadu. Vypracovávali matematické, logické úlohy, úlohy z prírodovedy a z anglického jazyka. Následne tieto dva odlišné príbehy spájali do jedného príbehu pomocou ilustrácie. Zo všetkých súťažiacich na celom Slovensku postúpili z III. D Viktória Bálešová a Soňa Mésárošová, ktoré súťažia o hodnotné ceny. Prosím Vás o zdieľanie na facebookovskej stránke školy ich práce a o "like" k ich prácam. To, či vyhrajú niekrú z individuálnych cien rozhodnú ľudia na facebooku.

 

 

 

Story- školské kolo 2017

10. 3. 2017 sa konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézia a prózy v anglickom jazyku Story I. kategória. Súťaže sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka. Víťazom školského kola sa stal Karol Billík (IV. A), 2. miesto získala Andronika Gáliková (III. B) a 3. miesto obsadila Danielka Tóthová (III. A). 

BLAHOŽELÁME!!!

Vesmír očami detí

10. 3. 2017sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Žiačka II. D Sofia Púšová bola medzi 5 ocenenými žiakmi v 2. kategórii 1. - 4. ročníka z celého nitrianskeho okresu a postúpila do celoslovenského kola. Srdečne blahoželáme.

Strana 1 z 6