Zoznam žiakov VII. B

Zoznam žiakov VII. B na školský rok 2017/2018

tr. učiteľka: Mgr. Jana Uhrinčaťová 

P.č. Priezvisko Meno
1. Branikovič Matúš
2. Fedičová Adela
3. Ferenczyová Karin
4. Herman Peter
5. Hochelová Karolína
6. Horváthová Petra
7. Hudec Adam
8. Jurika Jakub
9. Karabín  Viktor
10. Klimčíková Simona
11. Lednický Matej
12. Nguyen Minh Hang
13. Plaštiak David
14. Slobodová Katarína
15. Štefanková Lea
16. Štefeková Simona
17. Tomašeková Tamara
18. Varga Hugo
19. Veraiová Vanesa
20. Víg Samuel