Zoznam žiakov VI. A

Zoznam žiakov VI. A na školský rok 2017/2018

tr. učiteľka: Mgr. Dana Vasilková 

P.č. Priezvisko Meno
1. Berec Tibor
2. Blehová Sofia
3. Crha Tomáš
4. Ferenczi Žofia
5. Gemmel Samuel
6. Hajdamár Filip
7. Kročková Saša
8. Lovász Mikuláš
9. Madleňáková Ashley
10. Neuman Alex
11. Polák Matúš
12. Sabová Alica
13. Szetei Fabrizio
14. Ternény Dávid
15. Valach Ondrej
16. Veľká Viktória 
17. Zelený Filip