Zoznam žiakov II. D

Zoznam žiakov II. D na školský rok 2017/2018

tr. učiteľka: Mgr. Andrea Lipovská

p. vych.: Mgr. Ivana Čurgaliová

 

Barbíriková Alexandra
Bozsenyikova Ema
Braun Marek
Čurgalyová Nela
Ferenczy Filip
Gedaiová Kristína
Hajaš Matúš
Lontoš Samuel
Milo Martin
Olejníková Karin
Sochorová Hana