STOJ, POZOR, CHOĎ!

11. 10. 2017 besedovali  deti VIII., IX. a X. oddelenia ŠKD s kpt. Mgr. Ivetou Matejovou. Zopakovali si dopravné značky, správne prechádzanie cez cestu, základné pravidlá cestnej premávky a správnej jazdy na bicykli. Na záver besedy deti vyplnili pracovný list “Preskúšaj sa!”. Za odmenu dostalo každé oddelenie PEXESO – POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ.

Gaštanko a Gaštanka

29. 9. 2017 bol krásny jesenný deň. Deti z VIII., IX. a X. oddelenia ŠKD ho strávili vonku vytváraním obrázkov z prírodného materiálu. Deti si na zem nakreslili obrázok, ktorý potom vykladali  gaštanmi. Spoločne vytvorili galériu obrazov, ktoré sa im vydarili. Nakoniec gaštany spolu pozbierali do vriec na zimu pre zvieratká.

Európsky týždeň športu

ŠKD – VIII.,IX. a X. oddelenie – 27. 9. 2017

 

Čo môže byť krajšie ako osláviť “ Európsky týždeň športu”  tancom – ZUMBOU. Nielen v Let´s dance vedia tancovať. Aj naše detičky to poriadne roztočili. Pohyb prináša radosť nám aj všetkým. Aj radosť priniesol, pretože sme sa stále usmievali. Športu zdar!

Európsky týždeň športu v ŠKD v Janíkovciach

V dňoch od 25. 9. do 29. 9. bol Európsky týždeň športu, ktorý si deti v ŠKD v Janíkovciach naplno vychutnali. V stredu si zašportovali na kolieskových korčuliach, vo štvrtok zdolávali úlohy na  bicykloch a v piatok posilňovali svaly na neďalekých preliezačkách. Slniečko sa na nich usmievalo a oni sa s úsmevmi pridali, pretože vyšportovaní sa cítili veľmi dobre. 

Škola z Marsu

Naši najmenší žiaci z III.oddelenia ŠKD sa zapojili do výtvarnej súťaže ŠKOLA Z MARSU. V rámci tejto témy mali žiaci výtvarne zobraziť svoje predstavy o svojej škole na Marse. Z práce mali neskutočnú radosť. U detí sa kládol dôraz na rozvoj predstavivosti a podporu kreativity.

Európsky týždeň športu v ŠKD

28. 9. 2017 sa  deti z XI. oddelenia  vybrali športovať na bicykloch. Príjemné  jesenné slniečko im pridalo na dobrej nálade. Na starej bicyklovej  dráhe si všetci vyskúšali svoje jazdecké schopnosti. A išlo im to výborne...

Rozprávka na palčiakoch v KOS

20. 9. 2017sa deti z V. oddelenia ŠKD  vybrali do tvorivých dielní v Krajskom osvetovom stredisku. Deti sa od útleho detstva stretávajú s rôznymi rozprávkami a bábkovým divadlom. Rozprávkové postavy ako kráľ, princezná, čert, kocúr v čižmách, psíček a mačička si mohli deti sami vytvoriť z jednoduchej rukavičky a farebného papiera. Veselou bábkou si môžu deti vymyslieť a zahrať vlastnú rozprávku. 

Ozdobme si školu

Pred koncom školského roka  2016/2017 sme s deťmi v Školskom klube v Janíkovciach zasadili slnečnice a ozdobné tekvičky. Stačilo polievať, nepošliapať, tešiť sa a čoskoro sme mohli sledovať, ako rastlinky rastú a naučili sme sa chrániť ich. Urobili nám veľkú radosť, keď nás 4. septembra čakal ozdobený chodník do školy. Teraz chodia do školy  s radosťou všetci, a stačí tak málo.

Múzeum patrilo deťom ...

1. júna 2017deti z IX. oddelenia ŠKD strávili odpoludnie v priestoroch Slovenského poľnohospodárskeho  múzea v Nitre, ktoré organizátori venovali sviatku MDD. Jazda  poľnou železničkou a traktorbusom, kreslenie v historických laviciach Ľudovej školy bolo pre nich príjemným  zážitkom. Potom ich čakali  zábavné športové aktivity a výstava starých hračiek. Najviac ich zaujalo staré prenosné divadielko s marionetami, v ktorom si mohli vyskúšať svoje herecké  schopnosti . Záver patril návšteve zvierat na hospodárskom dvore .                                  

Ďakujeme SPM za krásne odpoludnie.

HÝB SA SLOVENSKO!

Alebo Tancuj, tancuj vykrúcaj...

Zámerom  detičiek a pani vychovávateliek bolo rozhýbať svoje lenivé kostičky. Pohyb na čerstvom vzduchu bol výborný nápad. Nechýbala dobrá nálada a detičky z V., VI. a VII. oddelenia ŠKD si tancovanie vonku určite zopakujú.

Strana 1 z 17