Športové hry

5. 12. 2014 sa deti z XI. oddelenia ŠKD zúčastnili športovo – súťaživých hier v CVČ Domino. Deti sa rozdelili do dvoch družstiev a plnili zadané športové disciplíny: 
- hádzanie snehových gúľ do vreca,
- hádzanie medovníkov do pece,
- chytanie rýb a mnohých iných disciplín.
Na záver si deti s radosťou zatlieskali.