K prameňom tradícií ... II.

13. 11. 2017 sa aj ďalšie speváčky z nášho detského folklórneho súboru Fatranček zúčastnili speváckych tvorivých dielní pod vedením hlasovej pedagogičky na ľudovú pieseň. Ďakujeme lektorke Margite Jágerovej za teoretické i praktické skúsenosti, ktoré nám budú užitočné v našej záujmovej činnosti.