K prameňom tradícií ... I.

20. 10. 2017 sa v KOS Nitra uskutočnili prvé spevácke tvorivé dielne určené detským speváckym skupinám. Dievčatá z DFS Fatranček spievali pod vedením Margity Jágerovej, hlasovej pedagogičky a odborníčky pre ľudovú pieseň. Získali dôležité praktické skúsenosti v oblasti hlasovej techniky. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie v novembri.