K prameňom tradícií V.

4. 6. 2018 sa uskutočnili už piate spevácke tvorivé dielne. Dievčatá mali možnosť pod vedením lektorky M. Strakovej – sólistky Lúčnice získať ďalšie  zručnosti z hlasovej techniky a vedomosti o ľudovej piesni. Ďakujeme !!!

 

Aktivity v anglickom záujmovom útvare

18. 4. 2018 sa  žiaci II. A a II. B  vzdelávali zážitkom v anglickom záujmovom útvare. V rámci lekcie o jedle si slovnú zásobu zdokonaľovali praktickými činnosťami. Pripravili si nepečenú tortu z ingrediencií, ktoré museli pomenovať po anglicky, popísať, čo je zdravé a nezdravé. Na druhý deň sa tešili z výsledku svojej práce a odmenou im bola sladká pochúťka.

K prameňom tradícií ... III. a IV.

V dňoch 5. 2. 2018  a  9. 2. 2018  sa dievčatá  z DFS Fatranček zúčastnili ďalších tvorivých speváckych dielní. Ďakujeme hlasovej pedagogičke pani M. Jágerovej  z katedry folkloristiky v Nitre za ďalšie skúsenosti v speve ľudovej piesne.

Koledovanie pre seniorov...

Deti z DFS Fatranček 20. 12. 2017 potešili svojím vystúpením seniorov v ich zariadení na Zobore. Poetiku blížiacich sa vianočných sviatkov vytvorili spevom kolied z Veľkého Zálužia, betlehemskými oferami a nechýbali ani ľudové vinše.

Vianoce prichádzajú ...

16. 12. 2017 sa v Janíkovciach uskutočnil vianočný program, v ktorom   účinkovali aj deti z DFS Fatranček. V choreografii  Od Ondreja do Vianoc priniesli tradíciu a zvyky, ktoré boli neodmysliteľnou súčasťou života v minulosti.

K prameňom tradícií ... II.

13. 11. 2017 sa aj ďalšie speváčky z nášho detského folklórneho súboru Fatranček zúčastnili speváckych tvorivých dielní pod vedením hlasovej pedagogičky na ľudovú pieseň. Ďakujeme lektorke Margite Jágerovej za teoretické i praktické skúsenosti, ktoré nám budú užitočné v našej záujmovej činnosti.

 

K prameňom tradícií ... I.

20. 10. 2017 sa v KOS Nitra uskutočnili prvé spevácke tvorivé dielne určené detským speváckym skupinám. Dievčatá z DFS Fatranček spievali pod vedením Margity Jágerovej, hlasovej pedagogičky a odborníčky pre ľudovú pieseň. Získali dôležité praktické skúsenosti v oblasti hlasovej techniky. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie v novembri.

 

Návšteva vivária v SPU

18. 10. 2017 navštívili deti z turistického záujmového útvaru počas turistickej vychádzky vivárium v Nitre v SPU. Nič netušiace deti sa zrazu ocitli vo veľkej miestnosti s množstvom exotických plazov. Róbert Kirchner, odborník na exotické plazy z nitrianskeho vivária, komentoval celú „prechádzku“ viváriom. Cieľom bolo priblížiť deťom exotické zvieratá. Nitrianske vivárium chová ohrozeného krokodíla aj tretiu najväčšiu suchozemskú korytnačku s menom Vinco. Je to opancierovaný maskot celého vivária. Deti mali možnosť dozvedieť sa zaujímavosti o plazoch. Príjemná prechádzka bola doplnená krásnym zážitkom.​

 

 

Turistický záujmový útvar

Škola ponúka žiakom množstvo záujmových útvarov s rôznorodým zameraním. Medzi nimi je aj Turistický záujmový útvar,  ktorého náplňou je zvyšovanie fyzickej aktivity, zapájanie sa do športových aktivít,  spoznávanie historických a turistických lokalít v meste Nitra. Záujmové útvary navštevujú deti rôznych ročníkov, čo v nich upevňuje spolupatričnosť. Z blízkeho okolia sme navštívili EKOpark na sídlisku Chrenová a jej staršiu časť. Vlastným príkladom sa snažíme deti motivovať a inšpirovať ich k zdravému životnému štýlu, snažíme sa o rozvoj kladných vlastností, učíme ich samostatnosti, vytrvalosti, ale aj vzájomnej spolupráci a tolerancii.

Janíkovské matičné slávnosti

30. 9. 02017 účinkovali deti z DFS Fatranček v programe, ktorý bol venovaný Janíkovským matičným slávnostiam. Folklórny program zahájili  tanečníci  z MŠ. Deti z nášho súboru  uviedli choreografiu  Krútim pílku ... pásmo detských ľudových hier a tancov.

 

Strana 1 z 2