Ďalšia návšteva dopravného ihriska

28. a 29. 9. 2015 navštívili žiaci II. A a III. A, B, C, D dopravné ihrisko v Nitre.