Gardenia 2018


20. 4. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili výstavy Gardenia 2018. Spoznávali rôzne typy rastlín. Mnohé  z nich mali možnosť si aj zakúpiť.  

Návšteva v SPM- III., IV. oddelenie ŠKD

Morena, Morena, obi si kolená.  

Prichystáme ťa, odejeme ťa,

zapálime ťa, zhodíme ťa.

Vo vode ťa utopíme

takto ťa odprevadíme.

Nech rozkvitne zelený háj

a nech príde krásna jar.

 

Deti z III. a IV. oddelenia ŠKD navštívili 22. 3. 2018 SPM. Témou boli Veľkonočné prechádzky v múzeu.

Prechádzka bola spojená s výrobou Moreny, ktorá sa deťom nesmierne páčila.