UVOD Slider

Mením Moje Mesto

O škole

Naša základná škola so sídlom na Fatranskej ul. 14 slúži už 30 rokov ako druhý domov pre deti nielen z okolitého sídliska Chrenová, ale každý deň k nám cestu merajú žiaci, ktorí dochádzajú zo všetkých kútov Nitry, dokonca mnohí z jej blízkeho či vzdialenejšieho okolia. Prebiehajúce obsahové zmeny v rámci reformy školstva, ktorá je…

E-Žiacka knižka

ico izk

Alf

alf

e-strava

e strava

KOZMO 2018

Od februára do apríla prebiehal v II. B preventívny program KOZMO. Jeho cieľom bol rozvoj osobnosti detí, ich spolupráce, vzájomnej tolerancie, asertivity a ochrany pred násilím. Špecificky sa zameral na problém vyčleňovania, posmievania, fyzického ubližovania. Podporil u detí vzájomné vychádzanie a poznanie vlastných emócií. Preventívny program pozostával z ôsmich modulov v trvaní 45 minút. Stretnutia sa konali jeden-krát do týždňa.