Riaditeľské voľno - 26. 10. 2017

Riaditeľstvo Základnej školy Fatranská 14, Nitra oznamuje rodičom,
že 26. 10. 2017 (štvrtok) bude udelené riaditeľské voľno z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny
 v súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008  o podrobnostiach o organizácii školského roka.
 
 Ďakujeme rodičom za pochopenie.

Testovanie 5_2017

Dňa 22. 11. 2017 sa  uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2017.
Žiaci 6. - 9. ročníka budú mať v tom čase riaditeľské voľno.
Z tohoto dôvodu budú žiaci 6. - 9. roč. automaticky odhlásení zo stravy v ŠJ.

 

Bližšie info na stránke www.nucem.sk, alebo http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5