Pilotné testovanie

22. 2. 2018 sa uskutoční pilotné testovanie z MAT a SJL žiakov 5. a 9. ročníka administrátormi z NÚCEM-u.

Začiatok bude okolo 9. 00 hod., trvanie cca 3. hod..

Do testovanie aj po testovaní bude prebiehať normálne vyučovanie.

Testovanie 9-2018

Dňa 21. 3. 18 sa uskutoční celoslovenské Testovanie žiakov 9. ročníka T9-2018

Žiaci 5. - 8. ročníka budú mať v tom čase riaditeľské voľno. Z tohoto dôvodu budú daní žiaci automaticky odhlásení zo stravy v ŠJ.

Bližšie info o testovaní na stránke www.nucem.sk.